Możliwość komentowania Jakie są popularne metody została wyłączona

Jakie są najczęściej stosowane sposoby spawanie aluminium
Aluminium jest jednym z najpopularniejszych dzisiaj konstrukcyjnych materiałów. Bardzo duży wpływ mają na to jego właściwości mechaniczne i fizyczne. W porównaniu ze stalą ono nie rdzewieje, przez co stosowane być może w miejscach mających dużą wilgotność, bez potrzeby kosztownego zabezpieczenia. Odporne jest również na działanie dużej ilości kwasów organicznych i związków azotowych, a dodatkowo ma znacznie mniejszą wagę niż stal. To wszystko powoduje, że korzysta z niego powszechnie przemysł elektroniczny, budowlany czy motoryzacyjny, lecz również wojskowy i chemiczny. To, co jest bardzo ważne, to wielokrotnie go można recyklingować, bez praktycznie żadnej utraty właściwości i parametrów. Wiele elementów i konstrukcji wymaga jednak spawania, a to jest pewnym wyzwaniem. Ten metal ma dość niską temperaturę topnienia, a dodatkowo na jego powierzchni wytwarzają się tlenki, które osłabiają spoinę. Z tego też powodu niezbędne jest zastosowanie podczas spawania osłony z gazu obojętnego, jakim z reguły będzie argon. Istotne jest też dobre przygotowanie powierzchni elementu, czyli jego dokładne oczyszczenie ze wszystkich zanieczyszczeń. Obecnie popularne są dwie metody spawania, to znaczy MIG MAG oraz TIG. Metodę MIG stosuje się dla materiałów, które mają co najmniej milimetr grubości, a przy takim procesie spoiwo zostaje podane w postaci drutu. Technika TIG nadaje się do cieńszych elementów, a stosuje się przy nim elektrody mające wysoką temperaturę topnienia, które zapewniają wysokie parametry łuku elektrycznego.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.